اولین همایش طرح پیوند مدرسه و مسجد برگزار شد

اولین همایش طرح پیوند مسجد و مدرسه با حضور جمعی از ائمه جماعات مساجد نواحی شهیدان دارایی و اصلانی و جمعی از مدیران مدارس ناحیه یک آموزش‌وپرورش مشهد، با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، اداره آموزش‌وپرورش ناحیه یک و معاونت فرهنگی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی برگزار شد.

DSC_0064.jpg
2023-12-20 14:07:39

.

مشاهده DSC_0024.jpg
DSC_0024.jpg
مشاهده DSC_0025.jpg
DSC_0025.jpg
مشاهده DSC_0030.jpg
DSC_0030.jpg
مشاهده DSC_0034.jpg
DSC_0034.jpg
مشاهده DSC_0042.jpg
DSC_0042.jpg
مشاهده DSC_0043.jpg
DSC_0043.jpg
مشاهده DSC_0044.jpg
DSC_0044.jpg
مشاهده DSC_0058.jpg
DSC_0058.jpg
مشاهده DSC_0064.jpg
DSC_0064.jpg
مشاهده DSC_0093.jpg
DSC_0093.jpg
مشاهده DSC_0101.jpg
DSC_0101.jpg
مشاهده DSC_0103.jpg
DSC_0103.jpg
مشاهده DSC_0119.jpg
DSC_0119.jpg
مشاهده DSC_0127.jpg
DSC_0127.jpg
مشاهده DSC_9989.jpg
DSC_9989.jpg
مشاهده DSC_9995.jpg
DSC_9995.jpg
    بیان دیدگاه