فعالیت شبانه‌روزی ستاد اسکان زائران مراسم تشییع شهدای خدمت در مشهد

گزارشی از فعالیت ستاد اسکان زائران شرکت‌کننده در مراسم تشییع شهدای خدمت در مساجد شهر مشهد که در ساختمان محراب مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان از 2 تا 4 خرداد فعال بوده و پاسخ‌گوی بیش از 2هزار تماس بود.

DSC_0791.jpg
2024-05-25 13:54:34

.

مشاهده DSC_0746.jpg
DSC_0746.jpg
مشاهده DSC_0750.jpg
DSC_0750.jpg
مشاهده DSC_0752.jpg
DSC_0752.jpg
مشاهده DSC_0773.jpg
DSC_0773.jpg
مشاهده DSC_0778.jpg
DSC_0778.jpg
مشاهده DSC_0789.jpg
DSC_0789.jpg
مشاهده DSC_0791.jpg
DSC_0791.jpg
مشاهده DSC_0808.jpg
DSC_0808.jpg
مشاهده DSC_0809.jpg
DSC_0809.jpg
مشاهده DSC_0812.jpg
DSC_0812.jpg
مشاهده DSC_0819.jpg
DSC_0819.jpg
مشاهده DSC_0870.jpg
DSC_0870.jpg
مشاهده DSC_0881.jpg
DSC_0881.jpg
مشاهده DSC_0916.jpg
DSC_0916.jpg
مشاهده DSC_0924.jpg
DSC_0924.jpg
مشاهده DSC_0947.jpg
DSC_0947.jpg
مشاهده DSC_0948.jpg
DSC_0948.jpg
مشاهده DSC_0956.jpg
DSC_0956.jpg
    بیان دیدگاه