دوره توانمندسازی تبلیغی محرم برگزار شد

دوره توانمندسازی تبلیغی محرم با سخنرانی حجت السلام تولایی، با حضور 250 نفر از ائمه جماعات طرح امام سفیر و طرح هدایت و با همکاری سازمان بسیج طلاب و اساتید خراسان رضوی در مدرسه علمیه سلیمانیه برگزار شد.

1.jpg
2024-06-30 13:20:25

.

مشاهده DSC_4639.jpg
DSC_4639.jpg
مشاهده DSC_4642.jpg
DSC_4642.jpg
مشاهده DSC_4645.jpg
DSC_4645.jpg
مشاهده DSC_4676.jpg
DSC_4676.jpg
مشاهده DSC_4682.jpg
DSC_4682.jpg
مشاهده DSC_4693.jpg
DSC_4693.jpg
مشاهده DSC_4695.jpg
DSC_4695.jpg
مشاهده DSC_4702.jpg
DSC_4702.jpg
مشاهده DSC_4706.jpg
DSC_4706.jpg
مشاهده DSC_4712.jpg
DSC_4712.jpg
مشاهده DSC_4716.jpg
DSC_4716.jpg
مشاهده DSC_4730.jpg
DSC_4730.jpg
مشاهده DSC_4740.jpg
DSC_4740.jpg
مشاهده DSC_4778.jpg
DSC_4778.jpg
مشاهده DSC_4793.jpg
DSC_4793.jpg
مشاهده DSC_4795.jpg
DSC_4795.jpg
مشاهده DSC_4803.jpg
DSC_4803.jpg
مشاهده DSC_4813.jpg
DSC_4813.jpg
مشاهده DSC_4825.jpg
DSC_4825.jpg
مشاهده DSC_4827.jpg
DSC_4827.jpg
مشاهده DSC_4843.jpg
DSC_4843.jpg
مشاهده DSC_4870.jpg
DSC_4870.jpg
مشاهده DSC_4900.jpg
DSC_4900.jpg
    بیان دیدگاه