بازدید از شهرستان روداب

یکشنبه هشتم آبان ماه حجت الاسلام محمد امامی روشناوند، مدیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان‌های خراسان رضوی در ادامه بازدیدهای دوره‌ای با حضور در شهرستان روداب، از فعالیت‌های مساجد و نواحی تحت پوشش این مرکز، بازدید کرد.

photo_۲۰۲۲-۱۰-۳۰_۱۹-۰۵-۴۳.jpg
2022-11-04 10:31:15

به گزارش روابط‌عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، یکشنبه هشتم آبان ماه حجت‌الاسلام محمد امامی روشناوند، مدیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان‌های خراسان رضوی در ادامه بازدیدهای دوره ای با حضور در شهرستان روداب، از فعالیت‌های مساجد و نواحی تحت پوشش این مرکز، بازدید کرد.

حجت الاسلام امامی در ا‌ین دیدار ضمن  رسیدگی به امور مساجد شهرستان روداب به تبیین راهبردها و برنامه‌های بلند ‌مدت امور مساجد استان پرداخت .همچنین نسبت به بروز‌ رسانی سامانه های درون سازمانی تاکید داشت.

دراین جلسه که با حضورحجت الاسلام حسنی نسب امام جمعه و حجت الاسلام حصاری دبیر امور مساجد شهرستان برگزار شد درخواست‌هایی همچون تجمیع برنامه‌های ابلاغی استان، افزایش دقت نظر در گزینش نیروها و همچنین افزایش حق الزحمه طرح هدایت با مدیر اجرائی شهرستان‌های استان مطرح گردید.

مشاهده photo_۲۰۲۲-۱۰-۳۰_۱۹-۰۵-۲۴.jpg
photo_۲۰۲۲-۱۰-۳۰_۱۹-۰۵-۲۴.jpg
  بیان دیدگاه
  بازدید از شهرستان زاوه

  بازدید از شهرستان زاوه

  سه‌شنبه هفدهم آبان‌ماه حجت‌الاسلام محمد امامی روشناوند، مدیر اجرایی‌ مرکز رسیدگی به امور‌ مساجد شهرستان‌‌های خراسان رضوی با حضور در شهرستان زاوه، از فعالیت‌های مساجد و نواحی تحت پوشش این مرکز، بازدید کرد.

  بیشتر
  بازدید از شهرستان خوشاب

  بازدید از شهرستان خوشاب

  دوشنبه نهم آبان ماه حجت الاسلام محمد امامی روشناوند، مدیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان‌های خراسان رضوی  با حضور در شهرستان خوشاب، از فعالیت‌های مساجد و نواحی تحت پوشش این مرکز، بازدید کرد.

  بیشتر
  بازدید از شهرستان سبزوار

  بازدید از شهرستان سبزوار

  یکشنبه هشتم آبان ماه حجت الاسلام محمد امامی روشناوند، مدیر اجرایی‌ مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان‌های خراسان رضوی ‌با حضور در شهرستان سبزوار، از فعالیت‌های مساجد و نواحی تحت پوشش این مرکز، بازدید کرد.

  بیشتر