یک کار خوب اجتماعی: افتتاح «خانه هلال»درمسجدجامع جوادالائمه# محله تلگردمشهد

بیست وپنجمین خانه هلال وابسته به جمعیت هلال احمر مشهد، به همت امام جماعت وامناء مسجدجامع جوادالائمه# محله تلگرد با حضور سرپرست جمعیت هلال احمر مشهد، در این مسجد افتتاح شد.

خانه هلال 2.jpg
2022-02-21 10:00:00

به گزارش خبرنگار روابط عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد استانهای خراسان، بیست وپنجمین خانه هلال وابسته به جمعیت هلال احمر مشهد به همت امام جماعت وامناء مسجدجامع جوادالائمه# محله تلگرد با حضور سرپرست جمعیت هلال احمر مشهد، افتتاح شد.
مسجدی ها از ماه ها قبل در تدارک فضایی بودند که بتوانند نیروهای داوطلب هلال احمر را که بومی همین محله و منطقه باشند، جذب کنند و سرانجام با هم اندیشی به این نتیجه رسیدند که دنج ترین فضای محوطه مسجد را برای این کار بگذارند.

تشکیل خانه های هلال در بافت پیرامونی
سرپرست جمعیت هلال احمر مشهد را بین گروهی می بینیم که پوشش سفیدوقرمز هلال احمر را به تن کرده اند و مشغول آماده شدن برای برنامه افتتاحیه هستند. اتاقی که قرار است مرکز فعالیت ها باشد، در طبقه پایینی حیاط مسجد است. سیدرسول زارع خوش حال است که خانه هلال این محدوده هم با مشارکت مردم همین محله پا گرفته است. او در توضیحات اجمالی تعریف می کند: نکته مهم در تشکیلات جمعیت هلال احمر این است که از توان خود مردم استفاده می شود و ادامه می دهد: گام اول در تشکیل خانه های هلال، جذب افراد داوطلب است و بعد از آن دوره های آموزشی برپا می شود.
زارع می گوید: دوره های آموزشی از مرحله مقدماتی مانند چگونگی کمک های اولیه شروع می شود و به مراحل پیشرفته تر و آموزش های تخصصی می رسد.
او امتیازات زیادی را برای خانه های هلال و افراد آموزش دیده قائل است که خیلی به کار مردم می آید: با آماده شدن جمعیت داوطلب در مناطق پیرامونی، در وضعیت اضطراری به کمک دیگر سازمان ها نیاز کمتری پیدا می شود.

سرپرست جمعیت هلال احمر مشهد هدف از فعالیت این مجموعه ها را مدیریت بحران در مناطقی می داند که آسیب پذیری بیشتری دارند و دراین باره می گوید: افرادی که دوره های آموزشی را می گذرانند هم خودامدادی را یاد می گیرند و هم دیگرامدادی را.

زارع با طرح یک مثال موضوع را روشن تر می کند و ادامه می دهد: خیلی از مردم نمی دانند در مواجهه با حادثه یا رویدادی مثل زلزله نباید فرار کنند و این حرکت چقدر خطرآفرین است و جانشان را تهدید می کند. در کلاس های آموزشی یاد می گیرند نقطه های امن و پرخطر محل زندگی و کارشان را بشناسند و در هنگام حادثه چطور خون سردی خود را حفظ کنند و کجا و چه نقطه ای پناه بگیرند تا کمترین آسیب را ببینند.

آمادگی برای خطر
عضو هیئت امنای مسجد، موضوع بافت فرسوده را در این محدوده پیش می کشد و می گوید: معمولا با یک بارندگی ساده کوچه ها و خیابان ها درگیر آب گرفتگی می شوند. حالا تصور کنید حوادث پیچیده تری در این محدوده اتفاق بیفتد.
وی انگشت می گذارد روی بافت فرسوده و خانه هایی که برای ساخت وساز حد استاندارد را رعایت نکرده اند و کنار هم ساخته شده اند. او ادامه می دهد: حادثه از زندگی هیچ فردی دور نیست و باید آمادگی مقابله با آن را پیدا کرد. به همین منظور سال ها پیش از این موضوع هم دوره های مقابله با بحران برگزار می شد.

ابوالفضل حدادحسینی، از بچه های خوب این مسجد، ساکن همین محله و نماینده جمعیت هلال احمر در مسجدجامع جوادالائمه #محله تلگرد، جوان و آماده بکار است.

او می گوید: از زمانی که طرح دادرس را در مدرسه گذرانده ام، به کمک های داوطلبانه علاقه مند شده ام.
لازم به ذکر است: در این طرح آمادگی برای حوادث را به دانش آموزان یاد می داده است؛ دوره های عمومی مثل کمک های اولیه، امدادونجات و... . این دوره ها خیلی به کمکش آمده و مطمئن است با فعالیت خانه هلال اتفاق های خوبی در محله رقم می خورد.

مشاهده خانه هلال1.jpg
خانه هلال1.jpg
    بیان دیدگاه