ویژگى هاى قبایل قریش

قال امیرالمؤمنین#:« وَ سُئِلَ# عَنْ قُرَیْش، فَقَالَ: أَمَّا بَنُو مَخْزُوم فَرَیْحَانَةُ قُرَیْش، نُحِبُّ حَدِیثَ رِجَالِهِمْ، وَالنِّکَاحَ فِی نِسَائِهِمْ، وَأَمَّا بَنُو عَبْدِ شَمْس فَأَبْعَدُهَا رَأْیاً، وَأَمْنَعُهَا لِمَا وَرَاءَ ظُهُورِهَا، وَأَمَّا نَحْنُ فَأَبْذَلُ لِمَا فِی أَیْدِینَا، وَأَسْمَحُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِنُفُوسِنَا، وَهُمْ أَکْثَرُ وَأَمْکَرُ وَأَنْکَرُ، وَنَحْنُ أَفْصَحُ وَأَنْصَحُ وَأَصْبَحُ(حکمت120) ؛

 سؤال درباره طایفه قریش شد، إمام# فرمود: اما "بنى مخزوم" گل‌هاى قبیله قریش‌اند که ما دوست داریم با مردانشان هم‌سخن شویم و با زنانشان ازدواج کنیم، اما طائفه "بنى عبدِشمس" از همه بداندیش‌تر و بخیل‌ترند، اما ما(طایفه بنى هاشم) از همه آنها به آنچه در دست داریم بخشنده‌تر و به هنگام بذل جان از همه سخاوتمندتریم، جمعیت آنها بیشتر و مکرشان فزون‌تر و زشت‌ترند و ما فصیح‌تر و دلسوزتر و زیباتریم».

مقدمه:

در گذشته قبایل، أفرادی بودند که از نصل فردی خاص بودند، و همه به همان فرد منصوب بودند و دارای ویژگی‌های خاصی بودند، شناخت این ویژگی‌ها، در رواب قبایل بسیار مؤثر بوده است.

نکته‌ها:
* «مخزوم»، جد قبیله بنی مخزوم، فرزند«یقظة بن مرة» بود، ابوجهل از ین قبیله بوده است. (شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی)

* طایفه «بنى عبد شمس» مى‌رود که «ابو سفیان»، «معاویه» و «بنى امیه» از قبیله بنی عبدشمس هستند. (شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی)

* فصاحت بنى هاشم نمونه بارز آن در پیغمبر اکرم@ و امیرمؤمنان# و خطبه‌هاى نهج البلاغه و نامه‌ها و کلمات قصار، دعاى عرفه امام حسین# و دعاهاى صحیفه سجادیه نمونه‌هاى این فصاحت بى‌بدیل است. (شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی)

* اینکه امام# قبیله‌اى را آشکارا مذمت مى‌کند، اولاً: حکم‌هاى عام ناظر به عموم نیست، بلکه ناظر به غالب افراد است. مثلاً وقتى مى‌گوییم: جوانان سرکش‌اند، مفهومش این نیست که همه بدون استثنا چنین‌اند، ثانیاً ابراز صفات آشکار که افراد، نمونه‌هاى آن را در این قبایل آشکارا دیده بودند، بیان آن بى‌اشکال است.

* اینکه امیر مؤمنان على# ویژگى‌هاى قبایل قریش و برترى بنى هاشم را بیان مى‌کند، جهت فخر‌فروشی نیست، بلکه دلیل آن این است که عرب جاهلى آنروز، وبعضی‌ها إمروزه، بر ارزش‌هاى اخلاقى تکیه نمى‌کنند، و اصولاً دفاع از قبیله، دفاعى بى چون و چرا و بى قید و شرط و تعصب آمیز بود، لذا إمام# جهت تعدیل و اصلاح معیار‌ها این مطالب را بیان فرمودند.

* ارتباط و ازدواج با أفرادی که دارای صفات حسنه هستند، بسیار خوب است(، نُحِبُّ حَدِیثَ رِجَالِهِمْ، وَالنِّکَاحَ فِی نِسَائِهِمْ...). (شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی)

* شناخت قبایل و أفراد إجتماع، ما را در داشتن ارتباط موفق إجتماعی بسیار کمک میکند. (شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی)

2019-07-24

قال امیرالمؤمنین#:« وَ سُئِلَ# عَنْ قُرَیْش، فَقَالَ: أَمَّا بَنُو مَخْزُوم فَرَیْحَانَةُ قُرَیْش، نُحِبُّ حَدِیثَ رِجَالِهِمْ، وَالنِّکَاحَ فِی نِسَائِهِمْ، وَأَمَّا بَنُو عَبْدِ شَمْس فَأَبْعَدُهَا رَأْیاً، وَأَمْنَعُهَا لِمَا وَرَاءَ ظُهُورِهَا، وَأَمَّا نَحْنُ فَأَبْذَلُ لِمَا فِی أَیْدِینَا، وَأَسْمَحُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِنُفُوسِنَا، وَهُمْ أَکْثَرُ وَأَمْکَرُ وَأَنْکَرُ، وَنَحْنُ أَفْصَحُ وَأَنْصَحُ وَأَصْبَحُ(حکمت120) ؛

 سؤال درباره طایفه قریش شد، إمام# فرمود: اما "بنى مخزوم" گل‌هاى قبیله قریش‌اند که ما دوست داریم با مردانشان هم‌سخن شویم و با زنانشان ازدواج کنیم، اما طائفه "بنى عبدِشمس" از همه بداندیش‌تر و بخیل‌ترند، اما ما(طایفه بنى هاشم) از همه آنها به آنچه در دست داریم بخشنده‌تر و به هنگام بذل جان از همه سخاوتمندتریم، جمعیت آنها بیشتر و مکرشان فزون‌تر و زشت‌ترند و ما فصیح‌تر و دلسوزتر و زیباتریم».

مقدمه:

در گذشته قبایل، أفرادی بودند که از نصل فردی خاص بودند، و همه به همان فرد منصوب بودند و دارای ویژگی‌های خاصی بودند، شناخت این ویژگی‌ها، در رواب قبایل بسیار مؤثر بوده است.

نکته‌ها:
* «مخزوم»، جد قبیله بنی مخزوم، فرزند«یقظة بن مرة» بود، ابوجهل از ین قبیله بوده است. (شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی)

* طایفه «بنى عبد شمس» مى‌رود که «ابو سفیان»، «معاویه» و «بنى امیه» از قبیله بنی عبدشمس هستند. (شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی)

* فصاحت بنى هاشم نمونه بارز آن در پیغمبر اکرم@ و امیرمؤمنان# و خطبه‌هاى نهج البلاغه و نامه‌ها و کلمات قصار، دعاى عرفه امام حسین# و دعاهاى صحیفه سجادیه نمونه‌هاى این فصاحت بى‌بدیل است. (شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی)

* اینکه امام# قبیله‌اى را آشکارا مذمت مى‌کند، اولاً: حکم‌هاى عام ناظر به عموم نیست، بلکه ناظر به غالب افراد است. مثلاً وقتى مى‌گوییم: جوانان سرکش‌اند، مفهومش این نیست که همه بدون استثنا چنین‌اند، ثانیاً ابراز صفات آشکار که افراد، نمونه‌هاى آن را در این قبایل آشکارا دیده بودند، بیان آن بى‌اشکال است.

* اینکه امیر مؤمنان على# ویژگى‌هاى قبایل قریش و برترى بنى هاشم را بیان مى‌کند، جهت فخر‌فروشی نیست، بلکه دلیل آن این است که عرب جاهلى آنروز، وبعضی‌ها إمروزه، بر ارزش‌هاى اخلاقى تکیه نمى‌کنند، و اصولاً دفاع از قبیله، دفاعى بى چون و چرا و بى قید و شرط و تعصب آمیز بود، لذا إمام# جهت تعدیل و اصلاح معیار‌ها این مطالب را بیان فرمودند.

* ارتباط و ازدواج با أفرادی که دارای صفات حسنه هستند، بسیار خوب است(، نُحِبُّ حَدِیثَ رِجَالِهِمْ، وَالنِّکَاحَ فِی نِسَائِهِمْ...). (شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی)

* شناخت قبایل و أفراد إجتماع، ما را در داشتن ارتباط موفق إجتماعی بسیار کمک میکند. (شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی)

 

بیان دیدگاه