فرصت را از دست ندهید

قال امیرالمؤمنین#:« إِضَاعَةُ الْفُرْصَةِ غُصَّةٌ(حکمت118) ؛

 از دست دادن فرصت مایه غم و اندوه است».

مقدمه:

 إمام# همگان یعنی کل بشریت را به استفاده از فرصت‌ها دعوت مى‌کند، لذا باید از فرصت‌ها درست إستفاده کنیم. در حکمت 21 نیز خواندیم: «الفُرْصَةُ تَمُرَّ مَرَّ السَّحابِ فَانْتَهُزُوا فُرَصَ الْخَیْرِ ؛ فرصت ها همچون ابرها (به سرعت) در حرکت است، بنابراین فرصت هاى نیک را غنیمت بشمارید.
نکته‌ها:

* «إِضَاعَةُ الْفُرْصَةِ» یعنی آنچه وظیفه شخص در آن فرصت مورد نظر است، درست أنجام ندهد.

* فرصت به معناى فراهم شدن اسباب انجام کارى است. (شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی)

* جوانىِ انسان، فراغت، نشاط کار، صحت و سلامت، ثروت و... همه از فرصت هایى است که به سرعت مى‌گذرد و گاه به آسانى یا هرگز باز نمى‌گردد. (شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی)
* رسول خدا@ در بحارالانوار،ج68 فرمودند:« إنَّ لِرَبِّکُمْ فى أیّامِ دَهْرِکُمْ نَفَحاتُ ألا فَتَعَّرضوا لَها ؛ پروردگار شما در دوران زندگانى تان نسیم‌هاى سعادتى(فرصت‌هایی) در اختیار شما مى‌گذارد از آن نسیم‌ها استفاده کنید و خود را در معرض آن قرار دهید».

* کسی‌که فرصت‌ها را از دست می‌دهد، روزی در حسرت از دست دادن آن غصه خواهد خورد(إِضَاعَةُ الْفُرْصَةِ غُصَّةٌ).

2019-07-24

قال امیرالمؤمنین#:« إِضَاعَةُ الْفُرْصَةِ غُصَّةٌ(حکمت118) ؛

 از دست دادن فرصت مایه غم و اندوه است».

مقدمه:

 إمام# همگان یعنی کل بشریت را به استفاده از فرصت‌ها دعوت مى‌کند، لذا باید از فرصت‌ها درست إستفاده کنیم. در حکمت 21 نیز خواندیم: «الفُرْصَةُ تَمُرَّ مَرَّ السَّحابِ فَانْتَهُزُوا فُرَصَ الْخَیْرِ ؛ فرصت ها همچون ابرها (به سرعت) در حرکت است، بنابراین فرصت هاى نیک را غنیمت بشمارید.
نکته‌ها:

* «إِضَاعَةُ الْفُرْصَةِ» یعنی آنچه وظیفه شخص در آن فرصت مورد نظر است، درست أنجام ندهد.

* فرصت به معناى فراهم شدن اسباب انجام کارى است. (شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی)

* جوانىِ انسان، فراغت، نشاط کار، صحت و سلامت، ثروت و... همه از فرصت هایى است که به سرعت مى‌گذرد و گاه به آسانى یا هرگز باز نمى‌گردد. (شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی)
* رسول خدا@ در بحارالانوار،ج68 فرمودند:« إنَّ لِرَبِّکُمْ فى أیّامِ دَهْرِکُمْ نَفَحاتُ ألا فَتَعَّرضوا لَها ؛ پروردگار شما در دوران زندگانى تان نسیم‌هاى سعادتى(فرصت‌هایی) در اختیار شما مى‌گذارد از آن نسیم‌ها استفاده کنید و خود را در معرض آن قرار دهید».

* کسی‌که فرصت‌ها را از دست می‌دهد، روزی در حسرت از دست دادن آن غصه خواهد خورد(إِضَاعَةُ الْفُرْصَةِ غُصَّةٌ).

 

بیان دیدگاه