جلسه تعامل و هم‌‌افزایی با سازمان انتقال خون برگزار شد

جلسه تعامل و هم‌افزایی معاونت فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان و سازمان انتقال خون، با موضوع بررسی نقش و ظرفیت‌های مساجد در راستای سیاست‌های انتقال خون کشور در ساختمان محراب این مرکز برگزار شد.

DSC01757.jpg
2024-07-09 09:04:19

.

مشاهده DSC01744.jpg
DSC01744.jpg
مشاهده DSC01745.jpg
DSC01745.jpg
مشاهده DSC01755.jpg
DSC01755.jpg
مشاهده DSC01760.jpg
DSC01760.jpg
مشاهده DSC01763.jpg
DSC01763.jpg
مشاهده DSC01765.jpg
DSC01765.jpg
مشاهده DSC01769.jpg
DSC01769.jpg
    بیان دیدگاه