سی‌ و پنجمین میز مشاوره قضایی برگزار شد

سی و پنجمین میز مشاوره قضایی، با همکاری مدیریت اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان و اداره‌کل دادگستری خراسان رضوی، با حضور سیدهادی سبحانی، رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی و انقلاب کیفری مشهد، در مسجد امام حسین# (مشهد، بلوار سیدرضی) ناحیه شهید کامیاب این مرکز، برگزار شد.

MXZXOUFhYzRxQ2V6d3VOWUdOK2lkUT09OjrFrdCkxb7Si8W4wp1rGsWh.jpg
2024-07-04 15:16:43

.

مشاهده DSC_4996.jpg
DSC_4996.jpg
مشاهده DSC_5007.jpg
DSC_5007.jpg
مشاهده DSC_5009.jpg
DSC_5009.jpg
مشاهده DSC_5011.jpg
DSC_5011.jpg
مشاهده DSC_5014.jpg
DSC_5014.jpg
مشاهده DSC_5028.jpg
DSC_5028.jpg
مشاهده DSC_5038.jpg
DSC_5038.jpg
مشاهده DSC_5041.jpg
DSC_5041.jpg
    بیان دیدگاه