همایش طلایه داران هدایت در مشهد برگزار شد

همایش طلایه داران هدایت و گردهمایی سالانه مبلغان در آستانه ماه محرم در محل اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و با همکاری معاونت تبلیغ مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان برگزار شد.

photo_۲۰۲۴-۰۷-۰۳_۰۷-۳۹-۰۷-5-1024x462.jpg
2024-07-03 10:52:49

.

مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۷-۰۳_۰۷-۳۹-۰۶-1024x462.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۷-۰۳_۰۷-۳۹-۰۶-1024x462.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۷-۰۳_۰۷-۳۹-۰۶-2-1024x462.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۷-۰۳_۰۷-۳۹-۰۶-2-1024x462.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۷-۰۳_۰۷-۳۹-۰۶-3-1024x462.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۷-۰۳_۰۷-۳۹-۰۶-3-1024x462.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۷-۰۳_۰۷-۳۹-۰۶-4-1024x462.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۷-۰۳_۰۷-۳۹-۰۶-4-1024x462.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۷-۰۳_۰۷-۳۹-۰۷-2-1024x462.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۷-۰۳_۰۷-۳۹-۰۷-2-1024x462.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۷-۰۳_۰۷-۳۹-۰۷-3-1024x462.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۷-۰۳_۰۷-۳۹-۰۷-3-1024x462.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۷-۰۳_۰۷-۳۹-۰۷-4-1024x462.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۷-۰۳_۰۷-۳۹-۰۷-4-1024x462.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۷-۰۳_۰۷-۳۹-۰۷-5-1024x462.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۷-۰۳_۰۷-۳۹-۰۷-5-1024x462.jpg
    بیان دیدگاه