به مناسبت عید سعید غدیر خم صورت گرفت؛

حضور پرشور مساجد شهر بیرجند، در مهمانی کیلومتری عید غدیر

مساجد شهر بیرجند، پنجم تیرماه 1403 در مهمانی بزرگ کیلوتری عید سعید غدیر خم که از میدان قدس شروع و تا میدان جانبازان ادامه داشت، شرکت کردند.

photo12210934880.jpg
2024-06-25 11:33:19

.

مشاهده OFJMTlpVT0FQVmFJSnYvMXJ5YWZxdz09OjrFrdCkxb7Si8W4wp1rGsWh.jpg
OFJMTlpVT0FQVmFJSnYvMXJ5YWZxdz09OjrFrdCkxb7Si8W4wp1rGsWh.jpg
مشاهده photo12210933843.jpg
photo12210933843.jpg
مشاهده photo12210934290.jpg
photo12210934290.jpg
مشاهده photo12210934562.jpg
photo12210934562.jpg
    بیان دیدگاه