هشتاد و چهارمین میز مشاوره حقوقی برگزار شد

هشتاد و چهارمین برنامه میز مشاوره حقوقی، با همکاری مدیریت اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، کانون وکلای خراسان رضوی و ناحیه شهید کامیاب این مرکز، در مسجد امام حسین# (مشهد، عبدالمطلب7) برگزار شد.

IMG_20240623_195729.jpg
2024-06-24 09:04:28

.

مشاهده IMG_20240623_195144.jpg
IMG_20240623_195144.jpg
مشاهده IMG_20240623_195310.jpg
IMG_20240623_195310.jpg
مشاهده IMG_20240623_195556.jpg
IMG_20240623_195556.jpg
مشاهده IMG_20240623_195609.jpg
IMG_20240623_195609.jpg
مشاهده IMG_20240623_195622.jpg
IMG_20240623_195622.jpg
مشاهده IMG_20240623_195729.jpg
IMG_20240623_195729.jpg
مشاهده IMG_20240623_195822.jpg
IMG_20240623_195822.jpg
مشاهده IMG_20240623_195841.jpg
IMG_20240623_195841.jpg
مشاهده IMG_20240623_200638.jpg
IMG_20240623_200638.jpg
مشاهده IMG_20240623_200645.jpg
IMG_20240623_200645.jpg
مشاهده IMG_20240623_200712.jpg
IMG_20240623_200712.jpg
مشاهده IMG_20240623_201346.jpg
IMG_20240623_201346.jpg
    بیان دیدگاه