دوره توانمندسازی «مثل ابراهیم» ویژه خواهران

دوره توانمندسازی «مثل ابراهیم» با حضور 130 نفر از خواهران هیئت امنای مساجد و مسئولان مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان در مهدیه شهر مقدس مشهد برگزار شد.

P1080923.jpg
2024-06-23 11:18:49

.

مشاهده P1080919.jpg
P1080919.jpg
مشاهده P1080923.jpg
P1080923.jpg
مشاهده P1080926.jpg
P1080926.jpg
مشاهده P1080928.jpg
P1080928.jpg
مشاهده P1080932.jpg
P1080932.jpg
مشاهده P1080934.jpg
P1080934.jpg
مشاهده P1080938.jpg
P1080938.jpg
مشاهده P1080940.jpg
P1080940.jpg
مشاهده P1080942.jpg
P1080942.jpg
    بیان دیدگاه