هشتاد و سومین میز مشاوره حقوقی برگزار شد

هشتاد و سومین برنامه میز مشاوره حقوقی، با همکاری مدیریت اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، کانون وکلای خراسان رضوی و ناحیه شهید دارائی این مرکز، در مسجد النبی@ (مشهد، خیابان طبرسی شمالی 12، شهید نظام‌دوست 36) برگزار شد.

IMG_20240616_195410.jpg
2024-06-18 13:32:29

.

مشاهده IMG_20240616_194714.jpg
IMG_20240616_194714.jpg
مشاهده IMG_20240616_195410.jpg
IMG_20240616_195410.jpg
مشاهده IMG_20240616_195416.jpg
IMG_20240616_195416.jpg
مشاهده IMG_20240616_201013.jpg
IMG_20240616_201013.jpg
    بیان دیدگاه