به‌مناسبت هفته قوه قضائیه؛

چهارمین میز مشاوره تعزیرات حکومتی برگزار شد

چهارمین میز مشاوره تعزیرات حکومتی (اولین میز امسال)، با همکاری مدیریت اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان و اداره‌کل تعزیرات حکومتی  خراسان رضوی، با حضور سید امیر رضا اسلامی، معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، در مسجد امام رضا# (مشهد، قاسم‌آباد، الهیه 25)، ناحیه شهید‌ کامیاب این مرکز، برگزار شد.

DSC_3501.jpg
2024-06-18 11:33:49

.

مشاهده DSC_3377.jpg
DSC_3377.jpg
مشاهده DSC_3384.jpg
DSC_3384.jpg
مشاهده DSC_3393.jpg
DSC_3393.jpg
مشاهده DSC_3401.jpg
DSC_3401.jpg
مشاهده DSC_3403.jpg
DSC_3403.jpg
مشاهده DSC_3408.jpg
DSC_3408.jpg
مشاهده DSC_3410.jpg
DSC_3410.jpg
مشاهده DSC_3412.jpg
DSC_3412.jpg
مشاهده DSC_3425.jpg
DSC_3425.jpg
مشاهده DSC_3428.jpg
DSC_3428.jpg
مشاهده DSC_3433.jpg
DSC_3433.jpg
مشاهده DSC_3440.jpg
DSC_3440.jpg
مشاهده DSC_3448.jpg
DSC_3448.jpg
مشاهده DSC_3459.jpg
DSC_3459.jpg
مشاهده DSC_3461.jpg
DSC_3461.jpg
مشاهده DSC_3464.jpg
DSC_3464.jpg
مشاهده DSC_3470.jpg
DSC_3470.jpg
مشاهده DSC_3475.jpg
DSC_3475.jpg
مشاهده DSC_3482.jpg
DSC_3482.jpg
مشاهده DSC_3486.jpg
DSC_3486.jpg
مشاهده DSC_3490.jpg
DSC_3490.jpg
مشاهده DSC_3497.jpg
DSC_3497.jpg
    بیان دیدگاه