هشتاد و هشتمین برنامه میز خدمت برگزار شد

هشتاد و هشتمین برنامه میز خدمت، با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان با فرمانداری شهرستان مشهد و ادارات استان خراسان رضوی، با حضور محسن داوری، فرماندار مشهد در ‌مسجد غدیر باباعلی (مشهد، بلوار ارشاد) برگزار شد.

DSC_2852.jpg
2024-06-09 13:04:37

.

مشاهده DSC_2810.jpg
DSC_2810.jpg
مشاهده DSC_2820.jpg
DSC_2820.jpg
مشاهده DSC_2852.jpg
DSC_2852.jpg
مشاهده DSC_2979.jpg
DSC_2979.jpg
مشاهده DSC_2988.jpg
DSC_2988.jpg
مشاهده DSC_2996.jpg
DSC_2996.jpg
مشاهده DSC_3003.jpg
DSC_3003.jpg
مشاهده DSC_3006.jpg
DSC_3006.jpg
مشاهده DSC_3034.jpg
DSC_3034.jpg
مشاهده DSC_3040.jpg
DSC_3040.jpg
مشاهده DSC_3046.jpg
DSC_3046.jpg
مشاهده DSC_3070.jpg
DSC_3070.jpg
مشاهده DSC_3087.jpg
DSC_3087.jpg
مشاهده DSC_3092.jpg
DSC_3092.jpg
مشاهده DSC_3094.jpg
DSC_3094.jpg
مشاهده DSC_3104.jpg
DSC_3104.jpg
مشاهده DSC_3110.jpg
DSC_3110.jpg
مشاهده DSC_3121.jpg
DSC_3121.jpg
مشاهده DSC_3145.jpg
DSC_3145.jpg
مشاهده DSC_3149.jpg
DSC_3149.jpg
مشاهده DSC_3151.jpg
DSC_3151.jpg
    بیان دیدگاه