بیست و نهمین میز مشاوره قضایی برگزار شد

بیست و نهمین میز مشاوره قضایی، با همکاری مدیریت اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان و اداره‌کل دادگستری خراسان رضوی، با حضور حجت الاسلام سیدکاظم احمدی حسینی، دادیار شعبه 436 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 مشهد، در مسجد خاتم الاوصیا$ (مشهد، خیابان آیت‌الله عبادی)، ناحیه شهید‌ کامیاب این مرکز، برگزار شد.

photo_2024-06-06_07-57-12-(3).jpg
2024-06-08 08:24:01

.

مشاهده photo_2024-06-06_07-57-12-(3).jpg
photo_2024-06-06_07-57-12-(3).jpg
مشاهده photo_2024-06-06_07-57-12-(4).jpg
photo_2024-06-06_07-57-12-(4).jpg
مشاهده photo_2024-06-06_07-57-12.jpg
photo_2024-06-06_07-57-12.jpg
مشاهده photo_2024-06-06_07-57-13-(2).jpg
photo_2024-06-06_07-57-13-(2).jpg
مشاهده photo_2024-06-06_07-57-13.jpg
photo_2024-06-06_07-57-13.jpg
    بیان دیدگاه