هشتادمین میز مشاوره حقوقی برگزار شد

هشتادمین برنامه میز مشاوره حقوقی، با همکاری مدیریت اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان و مرکز وکلای قوه قضائیه، در مسجد الاقصی (مشهد، بلوار وکیل‌آباد، وکیل‌آباد 62، مسجدالاقصی 1) برگزار شد.

DSC_2240.jpg
2024-06-05 09:58:44

.

مشاهده DSC_2216.jpg
DSC_2216.jpg
مشاهده DSC_2217.jpg
DSC_2217.jpg
مشاهده DSC_2220.jpg
DSC_2220.jpg
مشاهده DSC_2221.jpg
DSC_2221.jpg
مشاهده DSC_2226.jpg
DSC_2226.jpg
مشاهده DSC_2229.jpg
DSC_2229.jpg
مشاهده DSC_2236.jpg
DSC_2236.jpg
مشاهده DSC_2240.jpg
DSC_2240.jpg
مشاهده DSC_2243.jpg
DSC_2243.jpg
مشاهده DSC_2249.jpg
DSC_2249.jpg
مشاهده DSC_2261.jpg
DSC_2261.jpg
مشاهده DSC_2264.jpg
DSC_2264.jpg
    بیان دیدگاه