هشتاد و هفتمین برنامه میز خدمت برگزار شد

هشتاد و هفتمین برنامه میز خدمت، با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان با فرمانداری شهرستان مشهد و ادارات استان خراسان رضوی، با حضور محسن داوری، فرماندار مشهد در ‌مسجد جوادالائمه# (مشهد، طبرسی شمالی9، شهید حسینی4) برگزار شد.

DSC_1727.jpg
2024-06-01 15:27:12

.

مشاهده DSC_1515.jpg
DSC_1515.jpg
مشاهده DSC_1517.jpg
DSC_1517.jpg
مشاهده DSC_1519.jpg
DSC_1519.jpg
مشاهده DSC_1520.jpg
DSC_1520.jpg
مشاهده DSC_1535.jpg
DSC_1535.jpg
مشاهده DSC_1540.jpg
DSC_1540.jpg
مشاهده DSC_1554.jpg
DSC_1554.jpg
مشاهده DSC_1571.jpg
DSC_1571.jpg
مشاهده DSC_1588.jpg
DSC_1588.jpg
مشاهده DSC_1589.jpg
DSC_1589.jpg
مشاهده DSC_1591.jpg
DSC_1591.jpg
مشاهده DSC_1608.jpg
DSC_1608.jpg
مشاهده DSC_1615.jpg
DSC_1615.jpg
مشاهده DSC_1664.jpg
DSC_1664.jpg
مشاهده DSC_1676.jpg
DSC_1676.jpg
مشاهده DSC_1678.jpg
DSC_1678.jpg
مشاهده DSC_1682.jpg
DSC_1682.jpg
مشاهده DSC_1684.jpg
DSC_1684.jpg
مشاهده DSC_1698.jpg
DSC_1698.jpg
مشاهده DSC_1699.jpg
DSC_1699.jpg
مشاهده DSC_1705.jpg
DSC_1705.jpg
مشاهده DSC_1712.jpg
DSC_1712.jpg
مشاهده DSC_1714.jpg
DSC_1714.jpg
    بیان دیدگاه