هفتاد و نهمین میز مشاوره حقوقی برگزار شد

هفتاد و نهمین برنامه میز مشاوره حقوقی، با همکاری مدیریت اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان و بسیج حقوقدانان مرکز وکلای خراسان رضوی، در مسجد هدایت (مشهد، خیابان علیمردانی) برگزار شد.

IMG_20240527_202131.jpg
2024-05-28 07:56:56

.

مشاهده IMG_20240527_193807.jpg
IMG_20240527_193807.jpg
مشاهده IMG_20240527_193918.jpg
IMG_20240527_193918.jpg
مشاهده IMG_20240527_193932.jpg
IMG_20240527_193932.jpg
مشاهده IMG_20240527_194309.jpg
IMG_20240527_194309.jpg
مشاهده IMG_20240527_200356.jpg
IMG_20240527_200356.jpg
مشاهده IMG_20240527_200405.jpg
IMG_20240527_200405.jpg
مشاهده IMG_20240527_202131.jpg
IMG_20240527_202131.jpg
مشاهده IMG_20240527_202350.jpg
IMG_20240527_202350.jpg
    بیان دیدگاه