وداع آخر با شهید جمهور/آمدم ای شاه پناهم بده

پیکر شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران و خادم‌الرضا# پس از بدرقه میلیونی و چندساعته در خیابان امام رضای مشهد، در حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد.

DSC00619.jpg
2024-05-23 19:29:08

.

مشاهده DSC00444.jpg
DSC00444.jpg
مشاهده DSC00460.jpg
DSC00460.jpg
مشاهده DSC00473.jpg
DSC00473.jpg
مشاهده DSC00479.jpg
DSC00479.jpg
مشاهده DSC00482.jpg
DSC00482.jpg
مشاهده DSC00494.jpg
DSC00494.jpg
مشاهده DSC00497.jpg
DSC00497.jpg
مشاهده DSC00504.jpg
DSC00504.jpg
مشاهده DSC00519.jpg
DSC00519.jpg
مشاهده DSC00522.jpg
DSC00522.jpg
مشاهده DSC00523.jpg
DSC00523.jpg
مشاهده DSC00539.jpg
DSC00539.jpg
مشاهده DSC00542.jpg
DSC00542.jpg
مشاهده DSC00546.jpg
DSC00546.jpg
مشاهده DSC00555.jpg
DSC00555.jpg
مشاهده DSC00570.jpg
DSC00570.jpg
مشاهده DSC00582.jpg
DSC00582.jpg
مشاهده DSC00592.jpg
DSC00592.jpg
مشاهده DSC00597.jpg
DSC00597.jpg
مشاهده DSC00604.jpg
DSC00604.jpg
مشاهده DSC00619.jpg
DSC00619.jpg
مشاهده DSC00626.jpg
DSC00626.jpg
مشاهده DSC00629.jpg
DSC00629.jpg
مشاهده DSC00632.jpg
DSC00632.jpg
مشاهده DSC00644.jpg
DSC00644.jpg
مشاهده DSC00655.jpg
DSC00655.jpg
مشاهده DSC00660.jpg
DSC00660.jpg
مشاهده DSC00665.jpg
DSC00665.jpg
مشاهده DSC00667.jpg
DSC00667.jpg
مشاهده DSC00682.jpg
DSC00682.jpg
    بیان دیدگاه