تصاویری از حجت‌الاسلام والمسلمین شهید سیدابراهیم رئیسی در کنار رهبر انقلاب اسلامی

مرور تصاویری از حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی و همراهان گرامی ایشان در کنار رهبر انقلاب

14030231_1856410.jpg
2024-05-20 14:10:30

.

مشاهده 14030231_0156410.jpg
14030231_0156410.jpg
مشاهده 14030231_0256410.jpg
14030231_0256410.jpg
مشاهده 14030231_0356410.jpg
14030231_0356410.jpg
مشاهده 14030231_0456410.jpg
14030231_0456410.jpg
مشاهده 14030231_0556410.jpg
14030231_0556410.jpg
مشاهده 14030231_0656410.jpg
14030231_0656410.jpg
مشاهده 14030231_0756410.jpg
14030231_0756410.jpg
مشاهده 14030231_0856410.jpg
14030231_0856410.jpg
مشاهده 14030231_0956410.jpg
14030231_0956410.jpg
مشاهده 14030231_1056410.jpg
14030231_1056410.jpg
مشاهده 14030231_1156410.jpg
14030231_1156410.jpg
مشاهده 14030231_1256410.jpg
14030231_1256410.jpg
مشاهده 14030231_1356410.jpg
14030231_1356410.jpg
مشاهده 14030231_1456410.jpg
14030231_1456410.jpg
مشاهده 14030231_1556410.jpg
14030231_1556410.jpg
مشاهده 14030231_1656410.jpg
14030231_1656410.jpg
مشاهده 14030231_1756410.jpg
14030231_1756410.jpg
مشاهده 14030231_1856410.jpg
14030231_1856410.jpg
مشاهده 14030231_1956410.jpg
14030231_1956410.jpg
مشاهده 14030231_2056410.jpg
14030231_2056410.jpg
مشاهده 14030231_2156410.jpg
14030231_2156410.jpg
مشاهده 14030231_2256410.jpg
14030231_2256410.jpg
مشاهده 14030231_2356410.jpg
14030231_2356410.jpg
    بیان دیدگاه