توسط مدیر اجرایی شهرستان‌ها صورت گرفت؛

بازدید و رسیدگی به مسائل مساجد باخرز و تایباد

مدیر اجرایی‌ شهرستان‌های مرکز رسیدگی به امور‌ مساجد استان‌های خراسان و هیئت همراه، با حضور در شهرستان‌های باخرز و تایباد، از فعالیت‌های مساجد و نواحی تحت پوشش این مرکز، بازدید کردند.

photo_2024-05-14_07-36-41.jpg
2024-05-19 10:55:11

به گزارش روابط‌عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، حجت‌الاسلام سیدمحمدحسین جوادی، مدیر اجرایی شهرستان‌های این مرکز، به‌همراه دیگر مسئولان معاونت اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، در ادامه بازدیدهای دوره‌ای با حضور در شهرستان‌های باخرز و تایباد، از فعالیت‌های مساجد و نواحی تحت پوشش این مرکز، بازدید کرد.

حجت‌الاسلام جوادی در ا‌ین دیدار ضمن  رسیدگی به امور مساجد شهرستان‌های باخرز و تایباد به تبیین راهبردها و برنامه‌های بلند ‌مدت مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان پرداخت و نسبت به به‌روز‌رسانی سامانه‌های درون سازمانی تاکید کرد.

مسئولان معاونت اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، در این سفر از روستاهای  قلعه سرخ، فری آباد، ردستای آویان، چهار طاق و سایر روستاهای شهرستان باخرز بازدید و  به بررسی مشکلات ائمه جماعت و مساجد این روستاها پرداخت.

همچنین حضور در حوزه علمیه باخرز و شرکت در دوره آموزشی ضمن خدمت شهرستان تایباد از برنامه‌های این سفر بود که در ادامه آن، با ائمه جماعات شهرستان تایباد دیدار شده و به بررسی و پیگیری مشکلات آن‌ها پرداخته شد.

مشاهده photo_2024-05-14_07-36-41.jpg
photo_2024-05-14_07-36-41.jpg
مشاهده photo_2024-05-14_07-36-47.jpg
photo_2024-05-14_07-36-47.jpg
مشاهده photo_2024-05-14_07-40-03.jpg
photo_2024-05-14_07-40-03.jpg
مشاهده photo_2024-05-14_07-40-04.jpg
photo_2024-05-14_07-40-04.jpg
مشاهده photo_2024-05-14_07-40-05.jpg
photo_2024-05-14_07-40-05.jpg
مشاهده photo_2024-05-14_07-40-06 (2).jpg
photo_2024-05-14_07-40-06 (2).jpg
مشاهده photo_2024-05-14_07-40-06.jpg
photo_2024-05-14_07-40-06.jpg
مشاهده photo_2024-05-14_07-40-07.jpg
photo_2024-05-14_07-40-07.jpg
مشاهده photo_2024-05-14_07-40-10 (2).jpg
photo_2024-05-14_07-40-10 (2).jpg
مشاهده photo_2024-05-14_10-20-45.jpg
photo_2024-05-14_10-20-45.jpg
مشاهده photo_2024-05-21_11-32-35.jpg
photo_2024-05-21_11-32-35.jpg
    بیان دیدگاه