جلسه قرارگاه جهاد تبیین استان خراسان جنوبی

اولین جلسه قرارگاه جهاد تبیین استان خراسان جنوبی در سال جدید، در محل دفتر نماینده ولی فقیه برگزار شد.

E5A7556.jpg
2024-05-13 10:36:09

به گزارش روابط عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان جنوبی، اولین جلسه قرارگاه جهاد تبیین این استان در سال جدید، با حضور نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی، مسئولین فرهنگی و مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان در محل دفتر نماینده ولی فقیه برگزار شد.

مشاهده E5A7502.jpg
E5A7502.jpg
مشاهده E5A7508.jpg
E5A7508.jpg
مشاهده E5A7519.jpg
E5A7519.jpg
مشاهده E5A7551.jpg
E5A7551.jpg
مشاهده E5A7554.jpg
E5A7554.jpg
مشاهده E5A7560.jpg
E5A7560.jpg
مشاهده E5A7561.jpg
E5A7561.jpg
مشاهده E5A7563.jpg
E5A7563.jpg
    بیان دیدگاه