هفتاد و ششمین برنامه میز مشاوره حقوقی برگزار شد

هفتاد و ششمین برنامه میز مشاوره حقوقی، با همکاری مدیریت اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان و مرکز وکلای قوه قضائیه، در مسجد قائمیه$ (مشهد، خیابان پنجتن 54، چهارراه دوم) برگزار شد.

 
DSC_8937.jpg
2024-05-13 13:02:20

.

مشاهده DSC_8913.jpg
DSC_8913.jpg
مشاهده DSC_8922.jpg
DSC_8922.jpg
مشاهده DSC_8929.jpg
DSC_8929.jpg
مشاهده DSC_8933.jpg
DSC_8933.jpg
مشاهده DSC_8937.jpg
DSC_8937.jpg
مشاهده DSC_8950.jpg
DSC_8950.jpg
مشاهده DSC_8952.jpg
DSC_8952.jpg
مشاهده DSC_8959.jpg
DSC_8959.jpg
مشاهده DSC_8965.jpg
DSC_8965.jpg
مشاهده DSC_8978.jpg
DSC_8978.jpg
مشاهده DSC_8994.jpg
DSC_8994.jpg
مشاهده DSC_8997.jpg
DSC_8997.jpg
    بیان دیدگاه