جلسه هم‌اندیشی برنامه‌های دهه کرامت پایگاه‌های ازدواج آسان و فرزندآوری در مساجد

جلسه هم‌اندیشی برنامه‌های دهه کرامت پایگاه‌های ازدواج آسان و فرزندآوری مساجد خراسان در ساختمان مرکز رسیدگی‌ به‌ امور مساجد استان‌های‌ خراسان برگزار شد.

DSC_8667.jpg
2024-05-09 13:42:06

.

مشاهده DSC_8664.jpg
DSC_8664.jpg
مشاهده DSC_8667.jpg
DSC_8667.jpg
مشاهده DSC_8670.jpg
DSC_8670.jpg
مشاهده DSC_8672.jpg
DSC_8672.jpg
مشاهده DSC_8673.jpg
DSC_8673.jpg
مشاهده DSC_8677.jpg
DSC_8677.jpg
مشاهده DSC_8714.jpg
DSC_8714.jpg
مشاهده DSC_8722.jpg
DSC_8722.jpg
    بیان دیدگاه