بازدید همکاران مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان از رصدخانه شهری مشهد

کارکنان و همکاران مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های  خراسان طی بازدید از رصدخانه شهری مشهد از نزدیک با روند راه‌اندازی و فعالیت این رصدخانه آشنا شدند.

IMG_20240505_133207.jpg
2024-05-06 13:16:21

.

مشاهده IMG_20240505_131932.jpg
IMG_20240505_131932.jpg
مشاهده IMG_20240505_132119.jpg
IMG_20240505_132119.jpg
مشاهده IMG_۲۰۲۴۰۵۰۵_۱۳۲۵۴۷.jpg
IMG_۲۰۲۴۰۵۰۵_۱۳۲۵۴۷.jpg
مشاهده IMG_20240505_132640.jpg
IMG_20240505_132640.jpg
مشاهده IMG_20240505_132725.jpg
IMG_20240505_132725.jpg
مشاهده IMG_20240505_132811.jpg
IMG_20240505_132811.jpg
مشاهده IMG_20240505_133207.jpg
IMG_20240505_133207.jpg
    بیان دیدگاه