هشتاد و پنجمین برنامه میز خدمت برگزار شد

هشتاد و پنجمین برنامه میز خدمت، با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان با فرمانداری شهرستان مشهد و ادارات استان، در ‌مسجد امام حسن مجتبی (مشهد، توس 17، نبش فدک یک) برگزار شد.

photo_2024-05-01_08-22-04.jpg
2024-05-01 08:46:13

.

مشاهده photo_2024-05-01_08-21-58.jpg
photo_2024-05-01_08-21-58.jpg
مشاهده photo_2024-05-01_08-22-00.jpg
photo_2024-05-01_08-22-00.jpg
مشاهده photo_2024-05-01_08-22-02.jpg
photo_2024-05-01_08-22-02.jpg
مشاهده photo_2024-05-01_08-22-04.jpg
photo_2024-05-01_08-22-04.jpg
مشاهده photo_2024-05-01_08-22-06.jpg
photo_2024-05-01_08-22-06.jpg
مشاهده photo_2024-05-01_08-22-08.jpg
photo_2024-05-01_08-22-08.jpg
مشاهده photo_2024-05-01_08-22-10.jpg
photo_2024-05-01_08-22-10.jpg
مشاهده photo_2024-05-01_08-22-14.jpg
photo_2024-05-01_08-22-14.jpg
مشاهده photo_2024-05-01_08-22-16.jpg
photo_2024-05-01_08-22-16.jpg
    بیان دیدگاه