هشتاد و چهارمین برنامه میز خدمت برگزار شد

هشتاد و چهارمین برنامه میز خدمت، با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان با فرمانداری شهرستان مشهد و ادارات استان، در ‌مسجد جواد الرضا (مشهد، حر28، نبش اروند 31) با هماهنگی ناحیه شهید اصلانی برگزار شد.

IMG_20240416_192146.jpg
2024-04-17 08:40:47

.

مشاهده IMG_20240416_190113.jpg
IMG_20240416_190113.jpg
مشاهده IMG_20240416_190512.jpg
IMG_20240416_190512.jpg
مشاهده IMG_20240416_192208.jpg
IMG_20240416_192208.jpg
مشاهده IMG_20240416_192752.jpg
IMG_20240416_192752.jpg
مشاهده IMG_20240416_194253.jpg
IMG_20240416_194253.jpg
مشاهده IMG_20240416_194327.jpg
IMG_20240416_194327.jpg
مشاهده IMG_20240416_195339.jpg
IMG_20240416_195339.jpg
مشاهده IMG_20240416_200655.jpg
IMG_20240416_200655.jpg
مشاهده IMG_20240416_201302.jpg
IMG_20240416_201302.jpg
    بیان دیدگاه