موج خروشان همسنگرهای مسجدی در راهپیمایی روز جهانی قدس

همزمان با روز جهانی قدس و در روزهایی که رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیستی دست به هر جنایتی در غزه می‌زند، علما، مردم و همسنگرهای مسجدی مشهد نیز همراه با مردم کشورهای مسلمان با شعار طوفان الاحرار در راهپیمایی شرکت کردند.

DSC_8634.jpg
2024-04-06 10:29:33

.

مشاهده 1221313.jpg
1221313.jpg
مشاهده DSC_8392.JPG
DSC_8392.JPG
مشاهده DSC_8407.jpg
DSC_8407.jpg
مشاهده DSC_8433.jpg
DSC_8433.jpg
مشاهده DSC_8471.jpg
DSC_8471.jpg
مشاهده DSC_8505.JPG
DSC_8505.JPG
مشاهده DSC_8513.jpg
DSC_8513.jpg
مشاهده DSC_8517.JPG
DSC_8517.JPG
مشاهده DSC_8533.JPG
DSC_8533.JPG
مشاهده DSC_8537.JPG
DSC_8537.JPG
مشاهده DSC_8539.JPG
DSC_8539.JPG
مشاهده DSC_8548.jpg
DSC_8548.jpg
مشاهده DSC_8552.jpg
DSC_8552.jpg
مشاهده DSC_8565.jpg
DSC_8565.jpg
مشاهده DSC_8593.jpg
DSC_8593.jpg
مشاهده DSC_8596.jpg
DSC_8596.jpg
مشاهده DSC_8625.jpg
DSC_8625.jpg
مشاهده DSC_8634.jpg
DSC_8634.jpg
مشاهده DSC_8637.jpg
DSC_8637.jpg
مشاهده DSC_8645.jpg
DSC_8645.jpg
    بیان دیدگاه