حال و هوای خراسان برای پیشواز روز قدس

مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان در 10 شهرستان این استان اقدام به نسب 300 پارچه‌نوشته با موضوع حمایت از فلسطین و انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی نموده است.

DSC_8313.JPG
2024-04-04 12:23:26

.

مشاهده DSC_8235.jpg
DSC_8235.jpg
مشاهده DSC_8240.JPG
DSC_8240.JPG
مشاهده DSC_8246.JPG
DSC_8246.JPG
مشاهده DSC_8250.JPG
DSC_8250.JPG
مشاهده DSC_8263.JPG
DSC_8263.JPG
مشاهده DSC_8283.JPG
DSC_8283.JPG
مشاهده DSC_8305.JPG
DSC_8305.JPG
مشاهده DSC_8309.JPG
DSC_8309.JPG
مشاهده DSC_8313.JPG
DSC_8313.JPG
مشاهده DSC_8357.JPG
DSC_8357.JPG
مشاهده DSC_8362.JPG
DSC_8362.JPG
مشاهده DSC_8382.JPG
DSC_8382.JPG
    بیان دیدگاه