هشتاد و سومین برنامه میز خدمت برگزار شد

هشتاد و سومین برنامه میز خدمت، به‌همت معاونت فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان و با همکاری فرمانداری شهرستان مشهد و ادارات استان، در ‌مسجد رشید هجری (مشهد، کشاورز 3، بعد از چهارراه دوم) با هماهنگی ناحیه شهید دارائی برگزار شد.

DSC_7849.JPG
2024-03-11 08:48:50

.

مشاهده DSC_7840.JPG
DSC_7840.JPG
مشاهده DSC_7843.JPG
DSC_7843.JPG
مشاهده DSC_7845.JPG
DSC_7845.JPG
مشاهده DSC_7849.JPG
DSC_7849.JPG
مشاهده DSC_7851.JPG
DSC_7851.JPG
مشاهده DSC_7857.JPG
DSC_7857.JPG
مشاهده DSC_7868.JPG
DSC_7868.JPG
مشاهده DSC_7870.JPG
DSC_7870.JPG
مشاهده DSC_7871.JPG
DSC_7871.JPG
مشاهده DSC_7880.JPG
DSC_7880.JPG
مشاهده DSC_7896.JPG
DSC_7896.JPG
مشاهده DSC_7906.JPG
DSC_7906.JPG
مشاهده DSC_7921.JPG
DSC_7921.JPG
مشاهده DSC_7925.JPG
DSC_7925.JPG
مشاهده DSC_7941.JPG
DSC_7941.JPG
مشاهده DSC_7947.JPG
DSC_7947.JPG
    بیان دیدگاه