پایان شب‌های کافه گفت‌وگو

برنامه کافه گفت‌وگو که به‌همت همسنگرهای مسجدی برای گفت‌وگوی تعاملی واقعی و به‌صورت تریبون آزاد هرشب حداقل در 10 نقطه شهر مشهد برپا شد.

DSC_6828.jpg
2024-02-29 19:03:03

.

مشاهده ۲۰۲۴۰۲۲۷_۲۰۴۶۳۵.jpg
۲۰۲۴۰۲۲۷_۲۰۴۶۳۵.jpg
مشاهده DSC_6819.jpg
DSC_6819.jpg
مشاهده DSC_6828.jpg
DSC_6828.jpg
مشاهده DSC_6833.jpg
DSC_6833.jpg
مشاهده DSC_6839.jpg
DSC_6839.jpg
مشاهده DSC_6848.jpg
DSC_6848.jpg
مشاهده DSC_6862.jpg
DSC_6862.jpg
مشاهده DSC_6871.jpg
DSC_6871.jpg
مشاهده DSC_6880.jpg
DSC_6880.jpg
مشاهده photo_2024-02-29_13-14-44.jpg
photo_2024-02-29_13-14-44.jpg
مشاهده photo_2024-02-29_13-15-06.jpg
photo_2024-02-29_13-15-06.jpg
مشاهده photo_2024-02-29_13-15-31.jpg
photo_2024-02-29_13-15-31.jpg
    بیان دیدگاه