دوره توانمندسازی کنشگران جمعیت برگزار شد

دوره توانمندسازی کنشگران جمعیت ویژه خواهران رابط و مبلّغ فرزندآوری در مساجد به‌همت مدیریت خواهران مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان برگزار شد و در پایان از 5 نفر از کنشگران فعال در حوزه جمعیت تقدیر شد.

P1080167.jpg
2024-02-19 08:39:05

.

مشاهده P1080163.jpg
P1080163.jpg
مشاهده P1080164.jpg
P1080164.jpg
مشاهده P1080167.jpg
P1080167.jpg
مشاهده P1080170.jpg
P1080170.jpg
مشاهده P1080182.jpg
P1080182.jpg
مشاهده P1080188.jpg
P1080188.jpg
مشاهده P1080207.jpg
P1080207.jpg
مشاهده photo_2024-02-19_08-36-44.jpg
photo_2024-02-19_08-36-44.jpg
مشاهده photo_2024-02-19_08-36-48.jpg
photo_2024-02-19_08-36-48.jpg
    بیان دیدگاه