نشست ارکان ستاد و دبیران نواحی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان

نشست ارکان ستاد و دبیران نواحی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مهدوی ارفع، رئیس این مرکز در مسجد رانندگان مشهد برگزار شد.

DSC_6288.jpg
2024-02-17 15:30:10

.

مشاهده DSC_6244.jpg
DSC_6244.jpg
مشاهده DSC_6245.jpg
DSC_6245.jpg
مشاهده DSC_6253.jpg
DSC_6253.jpg
مشاهده DSC_6255.jpg
DSC_6255.jpg
مشاهده DSC_6257.jpg
DSC_6257.jpg
مشاهده DSC_6258.jpg
DSC_6258.jpg
مشاهده DSC_6262.jpg
DSC_6262.jpg
مشاهده DSC_6263.jpg
DSC_6263.jpg
مشاهده DSC_6264.jpg
DSC_6264.jpg
مشاهده DSC_6268.jpg
DSC_6268.jpg
مشاهده DSC_6280.jpg
DSC_6280.jpg
مشاهده DSC_6284.jpg
DSC_6284.jpg
مشاهده DSC_6285.jpg
DSC_6285.jpg
مشاهده DSC_6288.jpg
DSC_6288.jpg
مشاهده DSC_6294.jpg
DSC_6294.jpg
مشاهده DSC_6296.jpg
DSC_6296.jpg
مشاهده DSC_6302.jpg
DSC_6302.jpg
مشاهده DSC_6312.jpg
DSC_6312.jpg
مشاهده DSC_6315.jpg
DSC_6315.jpg
مشاهده DSC_6320.jpg
DSC_6320.jpg
    بیان دیدگاه