اکران پارچه‌نگاشت‌های مناسبتی در سطح شهر مشهد

به‌همت همسنگرهای مسجدی، اکران شهری پارچه‌نگاشت‌هایی در راستای اجرای طرح نعمت حضور با موضوع مشارکت حداکثری در انتخابات و طرح ربیع‌الانام با موضوع عید نیمه شعبان، صورت گرفت.

DSC_6163.JPG
2024-02-15 13:22:00

.

مشاهده DSC_6119.JPG
DSC_6119.JPG
مشاهده DSC_6133.JPG
DSC_6133.JPG
مشاهده DSC_6142.JPG
DSC_6142.JPG
مشاهده DSC_6147.JPG
DSC_6147.JPG
مشاهده DSC_6152.JPG
DSC_6152.JPG
مشاهده DSC_6157.JPG
DSC_6157.JPG
مشاهده DSC_6161.JPG
DSC_6161.JPG
مشاهده DSC_6163.JPG
DSC_6163.JPG
مشاهده DSC_6169.JPG
DSC_6169.JPG
مشاهده DSC_6176.JPG
DSC_6176.JPG
مشاهده DSC_6205.JPG
DSC_6205.JPG
مشاهده DSC_6211.JPG
DSC_6211.JPG
    بیان دیدگاه

    نظرات