هشتادویکمین برنامه میز خدمت برگزار شد

هشتادویکمین برنامه میز خدمت، به‌همت معاونت فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان و با همکاری فرمانداری شهرستان مشهد و ادارات استان، در ‌مسجد امام رضا# (مشهد، بلوار پیروزی 15، اول خیابان دهخدا) با هماهنگی ناحیه شهید تقی‌پور این مرکز برگزار شد.

IMG_20240206_181834.jpg
2024-02-13 13:21:30

.

مشاهده IMG_20240206_181805.jpg
IMG_20240206_181805.jpg
مشاهده IMG_20240206_181816.jpg
IMG_20240206_181816.jpg
مشاهده IMG_20240206_181834.jpg
IMG_20240206_181834.jpg
مشاهده IMG_20240206_181842.jpg
IMG_20240206_181842.jpg
مشاهده IMG_20240206_181847.jpg
IMG_20240206_181847.jpg
مشاهده IMG_20240206_182131.jpg
IMG_20240206_182131.jpg
مشاهده IMG_20240206_182145.jpg
IMG_20240206_182145.jpg
مشاهده IMG_20240206_182222.jpg
IMG_20240206_182222.jpg
مشاهده IMG_20240206_182329.jpg
IMG_20240206_182329.jpg
مشاهده IMG_20240206_182518.jpg
IMG_20240206_182518.jpg
مشاهده IMG_20240206_182537.jpg
IMG_20240206_182537.jpg
مشاهده IMG_20240206_183408.jpg
IMG_20240206_183408.jpg
مشاهده IMG_20240206_183432.jpg
IMG_20240206_183432.jpg
مشاهده IMG_20240206_183611.jpg
IMG_20240206_183611.jpg
مشاهده IMG_20240206_184311.jpg
IMG_20240206_184311.jpg
مشاهده IMG_20240206_184317.jpg
IMG_20240206_184317.jpg
مشاهده IMG_20240206_184406.jpg
IMG_20240206_184406.jpg
مشاهده IMG_20240206_184511.jpg
IMG_20240206_184511.jpg
مشاهده IMG_20240206_184517.jpg
IMG_20240206_184517.jpg
مشاهده IMG_20240206_184541.jpg
IMG_20240206_184541.jpg
مشاهده IMG_20240206_184806.jpg
IMG_20240206_184806.jpg
مشاهده IMG_20240206_185043.jpg
IMG_20240206_185043.jpg
مشاهده IMG_20240206_185411.jpg
IMG_20240206_185411.jpg
مشاهده IMG_20240206_185419.jpg
IMG_20240206_185419.jpg
    بیان دیدگاه