شصت و دومین دوره آموزشی بدو خدمت امنا و بیستمین دوره آموزش بدو خدمت خدام برگزار شد

شصت و دومین دوره آموزشی بدو خدمت امنا و بیستمین دوره آموزش بدو خدمت خدام، برای مساجد شهرستان داورزن برگزار شد.

photo_2024-02-06_09-15-23.jpg
2024-02-05 09:16:49

به‌گزارش روابط‌عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، شصت و دومین دوره آموزشی بدو خدمت امنا و بیستمین دوره آموزش بدو خدمت خدام، برای مساجد شهرستان داورزن در مسجد قبای این شهر برگزار شد.

فقه مسجد، ظرفیت های مساجد و مهارت ارتباط مؤثر از سرفصل‌هایی بود که در این دوره برای اعضای هیئت امنا و خدام مساجد تدریس شد.

این دو دوره آموزشی‌، با حضور حجت‌الاسلام بهرامی، مدیر آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان ‌و سایر اساتید برگزار شد.

گفتنی است، مدیریت آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، در راستای رسیدن به مسجد تراز اسلامی، دوره‌های بدو امامت، بدو خدمت و ضمن خدمت را برای ارکان مساجد اعم از امام جماعت، اعضای هیئت امنا و خدام، برگزار می‌کند.

مشاهده photo_2024-02-06_09-15-15.jpg
photo_2024-02-06_09-15-15.jpg
مشاهده photo_2024-02-06_09-15-16.jpg
photo_2024-02-06_09-15-16.jpg
مشاهده photo_2024-02-06_09-15-18.jpg
photo_2024-02-06_09-15-18.jpg
مشاهده photo_2024-02-06_09-15-20.jpg
photo_2024-02-06_09-15-20.jpg
مشاهده photo_2024-02-06_09-15-22.jpg
photo_2024-02-06_09-15-22.jpg
مشاهده photo_2024-02-06_09-15-25.jpg
photo_2024-02-06_09-15-25.jpg
    بیان دیدگاه

    نظرات