پنجاه‌وهفتمین دوره آموزشی بدو خدمت امنا و شانزدهمین دوره آموزشی بدو خدمت خدام، برگزار شد

پنجاه‌وهفتمین دوره آموزشی بدو خدمت امنا و شانزدهمین دوره آموزشی بدو خدمت خدام، برای اعضای هیئت امنا و خدام مساجد بخش روداب شهرستان سبزوار و با حضور 70 نفر در مصلای نماز جمعه روداب برگزار شد.

photo_2024-01-21_13-01-25.jpg
2024-01-21 13:41:32

.

مشاهده photo_2024-01-21_13-01-21.jpg
photo_2024-01-21_13-01-21.jpg
مشاهده photo_2024-01-21_13-01-23.jpg
photo_2024-01-21_13-01-23.jpg
مشاهده photo_2024-01-21_13-01-25.jpg
photo_2024-01-21_13-01-25.jpg
مشاهده photo_2024-01-21_13-01-26.jpg
photo_2024-01-21_13-01-26.jpg
مشاهده photo_2024-01-21_13-01-28.jpg
photo_2024-01-21_13-01-28.jpg
مشاهده photo_2024-01-21_13-01-30.jpg
photo_2024-01-21_13-01-30.jpg
مشاهده photo_2024-01-21_13-01-33.jpg
photo_2024-01-21_13-01-33.jpg
    بیان دیدگاه

    نظرات