همایش ائمه جماعت شهرستان‌های رشتخوار، خواف، جنگل و فتح‌آباد

همایش ائمه جماعت شهرستان‌های رشتخوار، خواف، جنگل و فتح‌آباد، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مهدوی ارفع، رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان در مسجد علی بن ابی طالب شهر رشتخوار برگزار شد.

DSC_3551.jpg
2024-01-19 13:24:13

.

مشاهده DSC_3501.jpg
DSC_3501.jpg
مشاهده DSC_3504.jpg
DSC_3504.jpg
مشاهده DSC_3505.jpg
DSC_3505.jpg
مشاهده DSC_3507.jpg
DSC_3507.jpg
مشاهده DSC_3514.jpg
DSC_3514.jpg
مشاهده DSC_3516.jpg
DSC_3516.jpg
مشاهده DSC_3517.jpg
DSC_3517.jpg
مشاهده DSC_3519.jpg
DSC_3519.jpg
مشاهده DSC_3522.jpg
DSC_3522.jpg
مشاهده DSC_3523.jpg
DSC_3523.jpg
مشاهده DSC_3524.jpg
DSC_3524.jpg
مشاهده DSC_3525.jpg
DSC_3525.jpg
مشاهده DSC_3527.jpg
DSC_3527.jpg
مشاهده DSC_3531.jpg
DSC_3531.jpg
مشاهده DSC_3537.jpg
DSC_3537.jpg
مشاهده DSC_3540.jpg
DSC_3540.jpg
مشاهده DSC_3544.jpg
DSC_3544.jpg
مشاهده DSC_3548.jpg
DSC_3548.jpg
مشاهده DSC_3551.jpg
DSC_3551.jpg
مشاهده DSC_3555.jpg
DSC_3555.jpg
مشاهده DSC_3558.jpg
DSC_3558.jpg
مشاهده DSC_3561.jpg
DSC_3561.jpg
مشاهده DSC_3563.jpg
DSC_3563.jpg
مشاهده DSC_3571.jpg
DSC_3571.jpg
    بیان دیدگاه