همایش ائمه جماعت شهرستان‌های گناباد، بجستان، کاخک و یونسی

همایش ائمه جماعت شهرستان‌های گناباد، بجستان، کاخک و یونسی، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مهدوی ارفع، رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان در مصلای شهر گناباد برگزار شد.

DSC_3434.jpg
2024-01-19 12:21:38

.

مشاهده DSC_3382.jpg
DSC_3382.jpg
مشاهده DSC_3386.jpg
DSC_3386.jpg
مشاهده DSC_3392.jpg
DSC_3392.jpg
مشاهده DSC_3395.jpg
DSC_3395.jpg
مشاهده DSC_3401.jpg
DSC_3401.jpg
مشاهده DSC_3403.jpg
DSC_3403.jpg
مشاهده DSC_3408.jpg
DSC_3408.jpg
مشاهده DSC_3414.jpg
DSC_3414.jpg
مشاهده DSC_3419.jpg
DSC_3419.jpg
مشاهده DSC_3421.jpg
DSC_3421.jpg
مشاهده DSC_3422.jpg
DSC_3422.jpg
مشاهده DSC_3423.jpg
DSC_3423.jpg
مشاهده DSC_3425.jpg
DSC_3425.jpg
مشاهده DSC_3426.jpg
DSC_3426.jpg
مشاهده DSC_3436.jpg
DSC_3436.jpg
مشاهده DSC_3450.jpg
DSC_3450.jpg
مشاهده DSC_3463.jpg
DSC_3463.jpg
مشاهده DSC_3466.jpg
DSC_3466.jpg
مشاهده DSC_3470.jpg
DSC_3470.jpg
مشاهده DSC_3472.jpg
DSC_3472.jpg
مشاهده DSC_3482.jpg
DSC_3482.jpg
مشاهده DSC_3484.jpg
DSC_3484.jpg
مشاهده DSC_3489.jpg
DSC_3489.jpg
مشاهده DSC_3494.jpg
DSC_3494.jpg
    بیان دیدگاه