سومین مراسم «جشن عبادت» برگزار شد

سومین مراسم «جشن عبادت» برای 150 نفر از دانش آموزان دختر، به همت واحد خواهران مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان ‌و با مشارکت خیرین،‌ شهرداری و ناحیه مقاومت سپاه در مسجد حضرت فاطمه الزهرا سلام‌الله‌علیها (مشهد، شهرک شهید رجائی، پورسینا17)، ناحیه شهید اصلانی، برگزار شد.

DSC_3358.JPG
2024-01-16 12:39:09

.

مشاهده DSC_3114.JPG
DSC_3114.JPG
مشاهده DSC_3145.JPG
DSC_3145.JPG
مشاهده DSC_3156.JPG
DSC_3156.JPG
مشاهده DSC_3164.JPG
DSC_3164.JPG
مشاهده DSC_3183.JPG
DSC_3183.JPG
مشاهده DSC_3193.JPG
DSC_3193.JPG
مشاهده DSC_3252.JPG
DSC_3252.JPG
مشاهده DSC_3263.JPG
DSC_3263.JPG
مشاهده DSC_3300.JPG
DSC_3300.JPG
مشاهده DSC_3313.JPG
DSC_3313.JPG
مشاهده DSC_3336.JPG
DSC_3336.JPG
مشاهده DSC_3349.JPG
DSC_3349.JPG
مشاهده DSC_3358.JPG
DSC_3358.JPG
مشاهده DSC_3360.JPG
DSC_3360.JPG
مشاهده DSC_3362.JPG
DSC_3362.JPG
مشاهده DSC_3365.JPG
DSC_3365.JPG
    بیان دیدگاه