برگزاری پنجاه‌و‌سومین دوره آموزشی بدو خدمت امنا و دوازدهمین دوره آموزش بدو خدمت خدام

پنجاه‌و‌سومین دوره آموزشی بدو خدمت امنا و دوازدهمین دوره آموزشی بدو خدمت خدام، برای مساجد شهرستان نیشابور، برگزار شد.

photo_2024-01-06_10-51-48.jpg
2024-01-06 11:08:03

به‌گزارش روابط‌عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، پنجاه‌و‌سومین دوره آموزشی بدو خدمت امنا و دوازدهمین دوره آموزش بدو خدمت خدام شهرستان نیشابور، در مسجد امام حسین# این شهر، برگزار شد.

نگاه تمدنی به مسجد، آشنایی با جایگاه ارکان مساجد، آشنایی با ظرفیت‌های مساجد و آشنایی با احکام مربوط به مسجد، از سرفصل‌هایی بود که در این دوره برای اعضای هیئت امنا و خدام مساجد تدریس شد.

این دو دوره آموزشی‌، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین امامی، معاون جذب و آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان ‌و سایر اساتید برگزار شد.

گفتنی است، مدیریت آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، در راستای رسیدن به مسجد تراز اسلامی، دوره‌های بدو امامت، بدو خدمت و ضمن خدمت را برای ارکان مساجد اعم از امام جماعت، اعضای هیئت امنا و خدام، برگزار می‌کند.

مشاهده photo_2024-01-06_10-51-48.jpg
photo_2024-01-06_10-51-48.jpg
مشاهده photo_2024-01-06_10-51-50.jpg
photo_2024-01-06_10-51-50.jpg
مشاهده photo_2024-01-06_10-51-52.jpg
photo_2024-01-06_10-51-52.jpg
مشاهده photo_2024-01-06_10-51-54.jpg
photo_2024-01-06_10-51-54.jpg
مشاهده photo_2024-01-06_10-51-56.jpg
photo_2024-01-06_10-51-56.jpg
مشاهده photo_2024-01-06_10-51-57.jpg
photo_2024-01-06_10-51-57.jpg
    بیان دیدگاه