نشست «بررسی چالش‌های معاصر و جریان‌های انحرافی در تقابل با موعودباوری شیعی»

بیست‌ویکمین نشست از سلسله نشست‌های بصیرت‌افزایی که به‌همت دفتر حراست مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، ویژه ائمه جماعات مشهد، برگزار شد به موضوع «بررسی چالش‌های معاصر و جریان‌های انحرافی در تقابل با موعودباوری شیعی» اختصاص داشت.

DSC_7948.JPG
2023-11-20 12:51:10

.

مشاهده DSC_7933.JPG
DSC_7933.JPG
مشاهده DSC_7953.JPG
DSC_7953.JPG
مشاهده DSC_7958.JPG
DSC_7958.JPG
مشاهده DSC_7962.JPG
DSC_7962.JPG
مشاهده DSC_7968.JPG
DSC_7968.JPG
مشاهده DSC_7975.JPG
DSC_7975.JPG
مشاهده DSC_7986.JPG
DSC_7986.JPG
مشاهده DSC_7992.JPG
DSC_7992.JPG
مشاهده DSC_7996.JPG
DSC_7996.JPG
مشاهده DSC_7998.JPG
DSC_7998.JPG
مشاهده DSC_8012.JPG
DSC_8012.JPG
    بیان دیدگاه

    نظرات