نشست بصیرتی «بررسی معنویت‌های نوظهور و مدرن»

بیستمین نشست از سلسله نشست‌های بصیرت‌افزایی که به‌همت دفتر حراست مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، ویژه خواهران، برگزار شد، به موضوع «بررسی معنویت‌های نوظهور و مدرن» اختصاص داشت.

DSC_7891.jpg
2023-11-20 08:50:30

.

مشاهده DSC_7862.jpg
DSC_7862.jpg
مشاهده DSC_7869.jpg
DSC_7869.jpg
مشاهده DSC_7870.jpg
DSC_7870.jpg
مشاهده DSC_7888.jpg
DSC_7888.jpg
مشاهده DSC_7891.jpg
DSC_7891.jpg
مشاهده DSC_7892.jpg
DSC_7892.jpg
مشاهده DSC_7896.jpg
DSC_7896.jpg
مشاهده DSC_7897.jpg
DSC_7897.jpg
مشاهده DSC_7901.jpg
DSC_7901.jpg
مشاهده DSC_7916.jpg
DSC_7916.jpg
مشاهده DSC_7919.jpg
DSC_7919.jpg
مشاهده DSC_7923.jpg
DSC_7923.jpg
    بیان دیدگاه