بررسی مسائل و صدور مصوبات دهستان پیوه‌ژن در طرح شهید اصلانی

نشست جمع‌بندی و صدور مصوبات رفع مشکلات دهستان پیوه‌ژن که مرحله سوم طرح شهید اصلانی این منطقه است، به‌همت معاونت فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان برگزار شد. 

DSC_7722.JPG
2023-11-20 08:11:19

.

مشاهده DSC_7683.JPG
DSC_7683.JPG
مشاهده DSC_7697.JPG
DSC_7697.JPG
مشاهده DSC_7700.JPG
DSC_7700.JPG
مشاهده DSC_7702.JPG
DSC_7702.JPG
مشاهده DSC_7704.JPG
DSC_7704.JPG
مشاهده DSC_7729.JPG
DSC_7729.JPG
مشاهده DSC_7730.JPG
DSC_7730.JPG
مشاهده DSC_7737.JPG
DSC_7737.JPG
مشاهده DSC_7742.JPG
DSC_7742.JPG
مشاهده DSC_7744.JPG
DSC_7744.JPG
مشاهده DSC_7758.JPG
DSC_7758.JPG
مشاهده DSC_7759.JPG
DSC_7759.JPG
مشاهده DSC_7761.JPG
DSC_7761.JPG
مشاهده DSC_7762.JPG
DSC_7762.JPG
مشاهده DSC_7778.JPG
DSC_7778.JPG
    بیان دیدگاه