نشست «محدوده اعتبار خواب در معرفت دینی؛ با تاکید بر شبهات مدعی یمانی»

نوزدهمین نشست از سلسله نشست‌های بصیرت‌افزایی، با موضوع «محدوده اعتبار خواب در معرفت دینی؛ با تاکید بر شبهات مدعی یمانی»، به‌همت دفتر حراست مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، ویژه همکاران این مرکز برگزار شد.

DSC_7821.jpg
2023-11-19 19:56:21

.

مشاهده DSC_7791.jpg
DSC_7791.jpg
مشاهده DSC_7794.jpg
DSC_7794.jpg
مشاهده DSC_7795.jpg
DSC_7795.jpg
مشاهده DSC_7799.jpg
DSC_7799.jpg
مشاهده DSC_7802.jpg
DSC_7802.jpg
مشاهده DSC_7806.jpg
DSC_7806.jpg
مشاهده DSC_7818.jpg
DSC_7818.jpg
مشاهده DSC_7824.jpg
DSC_7824.jpg
مشاهده DSC_7828.jpg
DSC_7828.jpg
مشاهده DSC_7830.jpg
DSC_7830.jpg
مشاهده DSC_7852.jpg
DSC_7852.jpg
مشاهده DSC_7859.jpg
DSC_7859.jpg
    بیان دیدگاه