چهل‌ونهمین «میز مشاوره حقوقی» برگزار شد

چهل‌ونهمین «میز مشاوره حقوقی» و دیدار با حقوق‌دانان و دریافت مشاوره در مسجد با موضوع مهریه، انحصار وراثت، املاک، چک و...، یکشنبه 21آبان1402 بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد ابالفضلی (مشهد، مفتح شرقی) برگزار شد.

DSC_7442.jpg
2023-11-13 10:26:01

.

مشاهده DSC_7383.jpg
DSC_7383.jpg
مشاهده DSC_7398.jpg
DSC_7398.jpg
مشاهده DSC_7400.jpg
DSC_7400.jpg
مشاهده DSC_7412.jpg
DSC_7412.jpg
مشاهده DSC_7416.jpg
DSC_7416.jpg
مشاهده DSC_7419.jpg
DSC_7419.jpg
مشاهده DSC_7435.jpg
DSC_7435.jpg
مشاهده DSC_7440.jpg
DSC_7440.jpg
مشاهده DSC_7442.jpg
DSC_7442.jpg
مشاهده DSC_7447.jpg
DSC_7447.jpg
    بیان دیدگاه

    نظرات