سی و ششمین مرحله پویش نذر هشتم، با آزادی 33 نفر از زندانیان خراسان رضوی برگزار شد

در سی و ششمین مرحله از اجرای پویش نذر هشتم و با کمک های مؤمنانه خیران و نمازگزاران مساجد و استفاده از ارفاقات قضائی، 33 زندانی نیازمند خراسان رضوی آزاد شدند.

68214.jpg
2023-10-31 07:55:19

به گزارش روابط‌عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، در سی و ششمین مرحله از اجرای پویش مردمی نذر هشتم در خراسان رضوی، 33 نفر از زندانیان نیازمند شهرستان های سبزوار، قوچان و زندان مرکزی مشهد با بدهی بالغ بر چهار میلیارد و پانصد و هفت میلیون ریال از زندان آزاد شدند.

در این پویش فراگیر، 3 نفر از زندانیان شهرستان قوچان که با بدهی سه میلیارد و ششصد و دو میلیون ریال در زندان تحمل حبس میکردند با پرداخت قسمتی از بدهی به مبلغ دویست و شصت و دو میلیارد ریال توسط ستاد دیه استان و خیرین و بخشش الباقی بدهی توسط شاکیان پرونده طعم آزادی را چشیدند و 6 نفر دیگر نیز با موافقت مراجع قضایی در استفاده از تاسیسات قضائی، آزاد و پس از دریافت بسته های حمایتی به ارزش 6 میلیون ریال به آغوش گرم خانواده بازگشتند.

همچنین 11 نفر از زندانیان زندان مرکزی مشهد آزاد شدند که 4 نفر از با پرداخت بدهی به مبلغ 513 میلیون ریال توسط خیرین و نمازگزاران مساجد و 7 نفر دیگر نیز با بهره گیری از ارفاقات قضائی آزاد شدند.

14 نفر از زندانیان شهرستان سبزوار نیز در این پویش خداپسندانه آزاد شدند، که 3 نفر از مددجویان با پرداخت بدهی دویست و پنجاه و چهار میلیون ریالی توسط نمازگزاران مساجد و خیرین شهرستان و 11 نفر دیگر با استفاده ارفاقت قضائی آزاد شدند.

شایان ذکر است، پویش نذر هشتم اقدامی خداپسندانه و مردمی است که هشتم هر ماه و به نیت امام هشتم حضرت ثامن الحجج #، به‌همت خیرین و مسجدی‌ها و با پیگیری معاونت فرهنگی و اجتماعی و معاونت اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، زمینه آزادی زندانیان نیازمند فراهم می شود و از ابتدای اجرای این طرح تا کنون 1198 نفر از زندانیان استان آزاد شده اند.

    بیان دیدگاه