سی‌وسومین دوره آموزشی بدو خدمت امنا برگزار شد

سی‌وسومین دوره آموزشی بدو خدمت امنا در مسجد الزهرا> خواف برگزار شد.

photo_-30-08-copy.jpg
2023-10-30 18:23:26

به‌گزارش روابط‌عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، سی‌وسومین دوره آموزشی بدو خدمت امنا برای اعضای هیئات امنای مساجد شهرستان خواف، در محل مسجد الزهرا> خواف برگزار شد.

نگاه تمدنی به مسجد، آشنایی با جایگاه ارکان مساجد، آشنایی با ظرفیت‌های مساجد و مهارت ارتباط مؤثر از سرفصل‌هایی است که در این دوره‌ها تدریس می‌شود.

گفتنی است، مدیریت آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، در راستای رسیدن به مسجد تراز اسلامی، دوره‌های بدو امامت، بدو خدمت و ضمن خدمت را برای ارکان مساجد اعم از امام جماعت، اعضای هیئت امنا و خدام، برگزار می‌کند.

    بیان دیدگاه